ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ


BASIC


Απεριόριστη χρήση οργάνων και μηχανημάτων.

Μήνας 45€

Εξάμηνο 180 € (30€/Μήνα)

HEALTH


A. MOVE YOUR BODY
Crossfit
Crosstraining
Calories Destroy
Power

B. LEARN YOUR BODY
Functional Pilates
Clinical Pilates
Stretching
Zumba

Μήνας 60€
Τετράμηνο 180€ (45€/Μήνα)
Εξάμηνο 250€
(41,5€/Μήνα)
Έτος465€
(38,7€/Μήνα)

CHANGE


A. PERSONAL TRAINING

 

B. SEMI-PERSONAL TRAINING
(2 Άτομα)

Personal:

250€/10 Μαθήματα

Semi-Personal:

150€/10 Μαθήματα (τιμή ανά άτομο)