Οι πρωτεΐνες είναι σύνθετα βιομόρια τα οποία αποτελούνται από αμινοξέα, που ενώνονται μεταξύ τους. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το όνομά τους δόθηκε από τον Γιονς Γιάκομπ Μπερτσέλιους το 1838, και προέρχεται από το ελληνικό “πρωτείος” (με πρωταρχική δηλαδή σημασία).

Υπάρχουν 20 διαφορετικά αμινοξέα που χρησιμοποιούνται για την σύνθεση των πρωτεϊνών. Τα 12 από αυτά μπορούν να κατασκευαστούν από τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά τα υπόλοιπα 8 (βαλίνη, λυσίνη, λευκίνη, ισολευκίνη, θρεονίνη, φαινυλαλανίνη, μεθιονίνη, και τρυπτοφάνη) μπορούν να ληφθούν μόνο από την τροφή.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που μια ισορροπημένη διατροφή προϋποθέτει τους σωστούς συνδυασμούς διάφορων φυτικών και ζωικών τροφών, μιας που κάθε τροφική πηγή έχει διαφορετική ποσότητα και ποιότητα αμινοξέων.

Λόγω της σημασίας που έχουν οι πρωτεΐνες στην ανάπτυξη των μυών, δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν ότι ο ρόλος τους περιορίζεται σε αυτή μόνο τη λειτουργία. Οι πρωτεΐνες όμως είναι απαραίτητες σε πολύ μεγάλο αριθμό λειτουργιών του οργανισμού, καθότι εμπλέκονται σε κάθε διαδικασία μέσα στα κύτταρα.

Σε επόμενο άρθρο, μας θα αναφερθούμε αναλυτικά στον τρόπο υπολογισμού της ημερήσιας πρόσληψης πρωτεΐνης.