Αθλείστε;

Υπολογίστε τις ημερήσιες ανάγκες σας σε νερό μ' έναν απλό κανόνα.

Το νερό αποτελεί από τα σημαντικότερα συστατικά του ανθρώπινου σώματος, βοηθώντας τον οργανισμό να επιτελέσει βασικές λειτουργίες. Για να μπορέσει λοιπόν ο ανθρώπινος οργανισμός να λειτουργήσει σωστά, πρέπει τα επίπεδα νερού στο σώμα να παραμένουν σταθερά, δηλαδή όσο νερό χάνεται, τόσο να προσλαμβάνεται.

Ιδιαίτερα όσοι αθλούνται, έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό λόγω της προσπάθειας που καταβάλλουν και της αύξησης της εσωτερικής τους θερμοκρασίας. Μειωμένη απόδοση, κόπωση και κράμπες, είναι μόνο μερικές από τις συνέπειες της μειωμένης πρόσληψης νερού.

Για να προσδιορίσουμε επακριβώς τις ημερήσιες ανάγκες σε νερό για κάποιον που ασκείται τακτικά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες μεταβλητές όπως το είδος της άσκησης, ο χρόνος που αφιερώνεται στην προπόνηση, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, ατομικοί παράγοντες όπως φύλο, ηλικία, κ.α.

Σε γενικές γραμμές πάντως, μπορούμε να πούμε ότι κατά προσέγγιση, κάποιος που αθλείται σε τακτική βάση χρειάζεται 30ml ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα. Έτσι, αν κάποιος ζυγίζει 80 κιλά, χρειάζεται να καταναλώνει καθημερινά περίπου 2,4 λίτρα νερού.