ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Κανονισμός Λειτουργίας των γυμναστηρίων NK Fitness, είναι ο ακόλουθος:

 1. Η είσοδος / έξοδος από το γυμναστήριο, γίνεται μόνο με τη χρήση μάσκας.
 2. Oι ασκούμενοι υποχρεούνται στην χρήση πετσέτας, καθόλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο.
 3. Κλείνουμε το μάθημα μας μέσω της σχετικής εφαρμογής, και χτυπάμε πάντοτε την κάρτα μας κατά την είσοδο και έξοδο από το γυμναστήριο.
 4. Αφήνουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα στα lockers των αποδυτηρίων και είμαστε υπεύθυνοι για την φύλαξη τους. Το γυμναστήριο δεν φέρει ευθύνη.
 5. Ακούμε τις οδηγίες των γυμναστών και προσαρμοζόμαστε σε αυτές.
 6. Στα ομαδικά μαθήματα ερχόμαστε πάντα στην ώρα μας.
 7. Καθαρίζουμε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε, μετά το τέλος της άσκησης.
 8. Επιστρέφουμε πάντα τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε στην θέση του.
 9. Απρεπείς συμπεριφορές και παράνομες ουσίες δεν έχουν θέση στο γυμναστήριο. Συμπεριφερόμαστε με ευγένεια και σεβασμό στους συνασκούμενούς μας και στο προσωπικό του γυμναστηρίου.
 10. Προσέχουμε την προσωπική μας υγιεινή και καθαριότητα.
 11. Το “πάγωμα” της συνδρομής, επιτρέπεται μόνο για θέματα υγείας και κατόπιν της σχετικής γνωμάτευσης γιατρού.

Καλές Προπονήσεις!